top of page

Privacybeleid Epona BVBA / Dierengedragstherapeut Sarah Schaerlaeckens

Epona bvba, gevestigd aan de Fazantenhoek 9 in 2960 St Job in't Goor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Epona bvba

Fazantenhoek 9, 2960 St. Job in’t Goor
+32 487 344 153
sarah@dierengedragspraktijk.be

Sarah Schaerlaeckens staat in voor de gegevensbescherming van Epona bvba. Zij is te bereiken via sarah@dierengedragspraktijk.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Epona bvba verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Dit verwerken wij tot op heden niet:
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sarah@dierengedragspraktijk.be ,dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Epona bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om diensten bij u af te leveren

Wij verwerken geen gegevens voor volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden een klantenaccount aan te maken

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Epona bvba analyseert uw gedrag op de website niet.

Geautomatiseerde besluitvorming
Epona bvba neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Epona bvba) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Epona bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Wettelijke bewaartermijn
Adresgegevens > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Wettelijke bewaartermijn
Telefoonnummer > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Wettelijke bewaartermijn
E-mailadres > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: Wettelijke bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden
Epona bvba verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst of zijn wij in het bezit van hun privacybeleidsverklaring, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Epona bvba blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Epona bvba gebruikt enkel functionele, en geen analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Epona bvba gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sarah@dierengedragspraktijk.be

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Epona bvba zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Epona bvba wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycomission.be/nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Epona bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sarah@dierengedragspraktijk.be

Aangepast en geupdate op: 31 januari 2020

Schrijf je in                                                                                                                                                                        Praktische info I Over I Contact

bottom of page